Bardzo przyjemny wieczór jesienią 2013 roku. Paryż, Montmartre, mała kawiarenka. Dowiedzieliśmy się przypadkiem, że on (przepraszam - nie znam jego imienia) ma urodziny i celebruje je z żoną i przyjaciółmi. Agata, będąca tam z nami, szybko przygotowała piękny prezent, a ja, korzystając z jej aparatu, parę zdjęć.

A very pleasant evening in the autumn of 2013. Paris, Montmartre, a small cafe. We found out by accident that he (sorry - I do not know his name) had a birthday and was celebrating it with his wife and friends. Agata, who was there with us, quickly prepared a beautiful gift, and I took a couple of photos with her camera.

BACK 00099